Netbank
 

Järjestelmävirhe / Systemfel / System error

System failure

Järjestelmävirhe

Verkkopankki-istunnossasi on tapahtunut virhe ja istunto on suljettu. Tallentamattomat tiedot ovat voineet kadota. Kirjaudu uudestaan verkkopankkiin.

Systemfel

Ett systemfel har tyvärr uppstått och din nätbanksession har stängts. Data som inte har sparats kan ha försvunnit. Logga in på nytt i nätbanken.

System error

A system error has occurred in the service and your Netbank session has been closed. Unsaved information may have been lost. Please log in again to Netbank.