Utskriven av kunden 22.03.2018 09:36:04 GMT +2

Inloggning

Error

Ge ditt användar-ID och klicka sedan på OK. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.
  Är din mobila enhet i offlineläge?
  1. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.
  2. Aktivera offlineläge.
  3. Välj ”Logga in – LOGIN”.
  4. Skriv in din personliga pinkod i kodappen och tryck på Nästa.
  5. Kodappen beräknar en svarskod åt dig. Ge ditt användar-ID och svarskoden på denna sida. Klicka sedan på OK.
 
 
   
   
  Är din mobila enhet i offlineläge? Är din mobila enhet i onlineläge?

Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.

Knappa in din personliga pinkod i appen Nordea Koder i din mobila enhet.

AvbrytFörsöker du logga in med ett kodkort – möjligheten att använda kodkortet upphör.
 
Redan över 800 000 kunder använder kodappen – börja använda kodappen du också och sköt dina bankärenden snabbare. Kodappen är en användarvänlig och trygg app som alltid finns med i din mobila enhet.

Läs mer om Kodappen  (www.nordea.fi/kodappen)


Den här förbindelsen är krypterad med SSL/TLS-teknik. Låset i webbläsaren visar att förbindelsen är krypterad. I webbläsaren Firefox blir låset synligt då du klickar på texten "Nordea Bank AB" som finns på grön botten i adressfältet.


Använd nätbanken tryggt

Tillbaka till början © Copyright 2018 Nordea · Tid: 22.03.2018 09:36:04 GMT +2

Utskriven av kunden © Copyright 2018 Nordea · Tid:: 22.03.2018 09:36:04 GMT +2