Utskriven av kunden 19.01.2021 17:34:47 GMT +2

Inloggning

Error

Ge ditt användar-ID och klicka sedan på OK. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.
  Är din mobila enhet i offlineläge?
  1. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.
  2. Aktivera offlineläge.
  3. Välj ”Logga in – LOGIN”.
  4. Skriv in din personliga pinkod i kodappen och tryck på Nästa.
  5. Kodappen beräknar en svarskod åt dig. Ge ditt användar-ID och svarskoden på denna sida. Klicka sedan på OK.
 
 
   
   
  Är din mobila enhet i offlineläge? Är din mobila enhet i onlineläge?

Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.

Knappa in din personliga pinkod i appen Nordea Koder i din mobila enhet.

AvbrytVi uppdaterar nätbanken och ger den en blå ton
 
I maj får du tillgång till vår nya nätbank for privatkunder som du loggar in i via Nordeas webbplats på samma sätt som in i den gamla nätbanken.  
 
Du kan inte logga in i den nya nätbanken med kodkortet. Om du ännu inte använder kodappen eller kodkalkylatorn kan du beställa dem i nätbanken under Bankkoder på fliken Redigera nätbanken.  
 
Du kan sköta alla dina bankärenden i den nya nätbanken. På vissa sidor styrs du dock till den gamla nätbanken. 
 
Läs mer om den nya nätbanken 

Logga in i den nya nätbanken 


Använd nätbanken tryggt

Tillbaka till början © Copyright 2021 Nordea · Tid: 19.01.2021 17:34:47 GMT +2

Utskriven av kunden © Copyright 2021 Nordea · Tid:: 19.01.2021 17:34:47 GMT +2